img-regnskap-3 Regnskap - En kilde til bedre styring og kontroll

Regnskap er et komplekst område sammensatt av forskjellige deler som krever varierende grad av spesialkompetanse for å kunne ivaretas på en optimal måte, hvor hver av delene representeres av de enkelte regnskapstjenestene
Dato: 07.07.2013

Stikkordet er dokumentasjon

Regnskap er blitt kalt "The language of business"grunn av sin rolle i det å vedlikeholde, behandle og rapportere all relevant økonomisk informasjon som en virksomhet trenger for å imøtekomme sine styrings- og rapporteringbehov

Da gir det seg selv at det ikke er likegyldig hvordan de enkelte delene, som til sammen utgjør området regnskap, håndterer sine respektive økonomiske informasjonslementer. Det er heller ikke likegyldig hvordan de enkelte delene henger sammen og hvordan relevant økonomisk informasjon flyter mellom dem

Det er heller ikke likegyldig hvilken kompetanse de som utfører oppgavene i de enkelte delene av området regnskap har, eller hvilke rutiner som foreligger for å sikre en optimal kvalitet på utførelsen

Kort oppsummert: Regnskap er et komplekst område som det lønner seg å ta på alvor - bokstavelig talt

Spørsmålet du må stille deg, er om du har tatt regnskap så alvorlig som du burde, og om det kan være på tide å snakke med noen om nettopp det?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til regnskap. Fyll ut og send inn skjemaet oppe til høyre, eller klikk på "Finn ditt kontor" oppe til høyre og ta kontakt med kontoret nærmest deg

Sentrale regnskapstjenester

En god regnskapsfunksjon inneholder disse 8 tjenestene ...

Budsjettering   Budsjettering er planlegging, og planlegging er helt nødvendig for å få bedre oversikt og kontroll med virksomhetens økonomi både på kort og lang sikt, samtidig er budsjettering et hjelpemiddel for kontinuerlig forbedring og videreutvikling av virksomheten
     
Fakturering   Forenkler produksjon av fakturaer og automatiserer bokføring av innbetalinger samt utsendelse av purringer, slik at du sparer tid og penger i forhold til manuell bokføring av innbetalinger og unngår dobbeltarbeid hvor utgående faktura må registreres flere ganger
     
Lønn
  Sørger for at alle dine ansatte får riktig lønn når de skal, og at lønnshåndteringen din er feilfri og i tråd med de til enhver tid gjeldende tidsfrister og pålegg i lov-/regelverk, samtidig som du kan være i forkant for å håndtere potensielle utfordringer knyttet til nedbemanning, oppsigelser, konflikter, etc. på en best mulig måte
     
Rapportering   Gir deg det du trenger fra regnskapet for å ha den styring og kontroll du ønsker, samt å gi et best mulig grunnlag for videreutvikling av virksomheten og aktivitetene som inngår (planlegging/budsjettering, tiltak, bemanning, finansiering, etc.)
     
Rådgivning   Gir deg en samtalepartner som du kan diskutere med, som kan gjøre analyser av driften og gi råd om hvordan du kan styre virksomheten enda bedre, og som vil bidra til kompetanseheving innenfor området
     
Skanning   Forenkler og automatiserer innlegging og postering av leverandørfakturaer, samt  effektiviserer betaling av inngående fakturaer, slik at du unngår alt styr med inngående fakturaer samt behovet for fysisk lagring av bilag i dine lokaler.
     
Utbetaling   Forenkler og automatiserer betaling og postering i forbindelse med  leverandørfakturaer, slik at du sparer tid og penger både i forhold til manuell betaling av fakturaer, og i forhold til påfølgende ny bokføring av de utførte betalingene
     
Årsoppgjør   Sørger for å dokumentere virksomhetens økonomiske situasjon ved årsslutt overfor myndighetene og deg i første rekke, men også overfor andre interessenter som bank, samarbeidspartnere, kunder, leverandører, etc.


Consis---oransje-skrå-pil-3Kontakt oss i dag

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til regnskap. Fyll ut og send inn skjemaet oppe til høyre, eller klikk på "Finn ditt kontor" oppe til høyre og ta kontakt med kontoret nærmest deg
SE FLERE REGNSKAPSTJENESTER

Kvittering

Din henvendelse er mottatt

Vi har mottatt din henvendelse og komme tilbake til deg så raskt som mulig

Takk for du kontaktet oss

Ha en fortsatt fin dag

Vennlig hilsen

SpareBank 1 Regnskapshuset